Kush jemi ne?

Vizion Social Business, eshte nje sipermarrje sociale e themeluar ne janar 2015, ne perputhje me parimet dhe praktikat e mira te biznesit social te inicjuara nga Nobelisti i Paqes, Prof. Muhammad Yunuss, ne vecanti : Shoqeria do te veproje ne baze te nje misioni social dhe ne menyre vete-financuese, ku asnje prej fitimeve te Shoqerise nuk do te perdoret per perfitimin personal te ortakeve te saj, porse per realizimin e benefiteve sociale te metejshme. Misioni kryesor social i Shoqerise eshte nxitja e punesimit per shtresat ne nevoje dhe mbeshtetja e aktiviteteve humanitare te Shoqates Vizion OJF. Kjo sipermarrje sociale, partnere e Deutsche Kleiderstiftung ne Gjermani, importon veshje te reja kryesisht nga Gjermania, per te permbushur qellimin e saj social duke ofruar mundesine per hapjen e vendeve te reja te punes ne shitjen dhe riciklimin e rrobave duke i shitur ato me nje cmim ekonomik e te perballueshem per tregun shqiptar, Vizion Ssocia Business, ka te deklaruar ne statutin e saj qe: te ardhurat e mbledhura ne fund te vitit financiar, t'i dhurohen shoqates "Vizion OJF" , per te bere te mundur realizimin e projekteve humanitare, ne ndihme te familjeve te varfra, ne zona te ndryshme te Shqiperise.

Shoqata VIZION OJF

Që prej vitit 2008 shoqata Vizion OJF ushtron aktivitetin e saj në ndihmë të fëmijëve, grave dhe familjeve në nevojë në zona të thella të Shqipërisë përmes projekteve humanitare.

Projektet Tona